ევროპული შემოქმედებითი ბიზნესების ქსელი (ECBN)

ევროპული შემოქმედებითი ბიზნესების ქსელი (ECBN) არის ფონდი, რომელიც ევროპაში კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების მხარდასაჭერად შეიქმნა, 2011 წელს.

ვრცლად
​Arts Queensland

Arts Queensland შედის ქვინსლენდის მთავრობის პრემიერის და კაბინეტის დეპარტამენტში, მიმართულია მოძრავი და მდგრადი ხელოვნებისა და კულტურული სექტორის განვითარებაზე.

ვრცლად
​CINet, მეწარმეთა შემოქმედებთი ინდუსტრიების ქსელი

​CINet, მეწარმეთა შემოქმედებთი ინდუსტრიების ქსელი ნოთინგემში, არის ევროკომისიის საკვლევი პროექტი ინოვაციისა და შემოქმედებითი მეწარმეობის დარგში Lifelong Learning Programme-ის ფარგლებში.

ვრცლად
ევროპული კულტურული ცენტრების ქსელი (ENCC)

ENCC დაარსდა 1994 წელს ბელგიაში, როგორც ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრების ეროვნული ქსელი. ამჟამად იგი აერთიანებს 3000-ზე მეტ კულტურულ ცენტრს 15-მდე ქვეყანაში და ასაქმებს 15000-ზე მეტ თანანშრომელს.

ვრცლად
პიტსბურგის ტექნოლოგიური საბჭოს შემოქმედებითი ინდუსტრიების ქსელი

პიტსბურგის (ა.შ.შ.) ტექნოლოგიური საბჭოს შემოქმედებითი ინდუსტრიების ქსელი მიზნად ისახავს პიტსბურგის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული შემოქმედებითი შესაძლებლობების გაზრდას.

ვრცლად