სიახლეები - დაფინანსებული პროექტები

დაფინანსებული პროექტები

02.05.2019
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიცირებით და მხარდაჭერით, შემოქმედებითმა საქართველომ გამოაცხადა შემდეგი კონკურსები: 

ფესტივალების ხელშეწყობა

6 ივნისი - 5 ივლისი

კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ხელოვნების პერიოდული ფესტივალების განვითარებას და მათ მდგრადობას.

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 23-მა აპლიკანტმა, დაფინანსდა 4 პროექტი:

 • „ახალი დრამის ფესტივალი“ – 14 500 ლარი;
 • „თბილისის ბაროკო ფესტივალი 2019“ - ცეკვა ბაროკოს მუსიკაში და თანამედროვე ქორეორგაფია 27 580 ლარი;
 • „აქთუშეთი სავსე მთვარე“- 10 000 ლარი;
 • „ჯადოსნური მთა შოვი“ – 10 000 ლარი.
 
თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ხელშეწყობა თბილისსა და რეგიონებში

13 ივნისი - 15 ივლისი
 
კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნების განვითარებას, ადგილობრივი ხელოვნების პროდუქტის შექმნას და მის ინტერნაციონალიზაციას, სახვითი ხელოვნების სექტორში მოღვაწე ორგანიზაციების მდგრად განვითარებას.

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 11-მა აპლიკანტმა, დაფინანსდა 4 პროექტი:
 
 • „ცვალებადი პეიზაჟი“ - 18 000 ლარი;
 • „ლანდშაპტი, დრო, მეხსიერება“ – 17 884 ლარი;
 • „თანამედროვე ხელოვნების არქივი“ - 5 000 ლარი;
 • „ლუმინესცენცია“ - 9 000 ლარი.
<>·
შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება

17 ივნისი - 22 ივლისი
 
კონკურსის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორის მდგრადი განვითარება, შემოქმედებითი მეწარმეების გაძლიერება და ადგილობრივი, კონკურენტუნარიანი პროდუქტის შექმნისა და მისი ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა.

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 22-მა აპლიკანტმა, დაფინანსდა 2 პროექტი:
 • „11 წერტილი“ – 15 770 ლარი;
 • „მანუფაქტურა“ (ქართული შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრი) - 7 550 ლარი.
 
 
 ხელოვანთა მობილობა

კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვანების და სახელოვნებო სექტორში მოღვაწე პროფესიონალების მობილობას, პროფესიულ განვითარებასა და მათი წარმოებული პროდუქტის ინტერნაციონალიზაციას.


2019 წლის აპრილიდან ივლისამდე პერიოდში კონკურსის „ხელოვანთა მობილობა“ მიმართულებით დაფინანსებული აპლიკანტები. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 45-მა აპლიკანტმა,  დაფინანსდა 23 ხელოვანი:
 
 1. ირმა მამასახლისი - 1,870
 2. ლერი ჭანტურია - 1,521.23
 3. მარიამ ღვინიაშვილი - 5,000
 4. ზვიად ელიზიანი - 3,160
 5. ლელა ტაბლიაშვილი - 1,607
 6. ეკა ეგაძე - 1,607
 7. ინგა გაბაშვილი - 1,607
 8. მანანა სუხიტაშვილი - 1,607
 9. მაკა კილაძე - 2,052.56
 10. სალომე ჯიშკარიანი - 1,869.5
 11. ეკატრინე ჩუბინიძე - 2,449
 12. მაკა ჩაჩხიანი - 2,449
 13. ელენე მურჯიკნელი - 1,407.42
 14. ნინო დოლიაშვილი - 1,860
 15. ნინო ხუციშვილი - 1,860
 16. ლილი დადიანი - 1,800
 17. თამარ მჭედლიშვილი - 3,313.75
 18. ნინო ოჩიგავა - 1,888.4
 19. მედეა შარიქაძე - 1,520 ლარი;
 20. გიორგი ცხვედიანი - 1,736 ლარი;
 21. ალექსი სოსელია - 3,088 ლარი;
 22. ანატოლი ძნელაძე - 3,398 ლარი;
 23. თეკლა მაჭავარიანი  - 3,044 ლარი.

 
ფესტივალების ხელშეწყობა

8 თებერვალი - 6 მარტი 

კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ხელოვნების პერიოდული ფესტივალების განვითარებას და მათ მდგრადობას.

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 26-მა აპლიკანტმა, დაფინანსდა 8 პროექტი:

 • თბილისის თანამედროვე ცეკვისა და ექსპერიმენტული ხელოვნების ფესტივალი  - 18,000 ლარი;
 • ქოლგა თბილისი ფოტო კვირეული 2019 - 28,00 ლარი;
 • თბილისის ფოტო ფესტივალი - 27,000 ლარი;
 • პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი "ცხოვრება და სტილი" თბილისი, ბათუმი 2019 - 18,000 ლარი;
 • თბილისის მერსედეს-ბენც მოდის კვირეული - 9,600 ლარი;
 • კავკასიის მუსიკალური დაჯილდოება - ფენიქსი 2019 - 18,000 ლარი;
 • საერთაშორისო ფესტივალი "ერთი კავკასია" - 15,000 ლარი;
 • სტუდენტური ქორეოგრაფიული ფორუმ-ფესტივალი 'ტერფსიქორე - 2019' - 4,320 ლარი.
 
 

თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ხელშეწყობა თბილისსა და რეგიონებში

15 თებერვალი - 15 მარტი
 
კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნების განვითარებას, ადგილობრივი ხელოვნების პროდუქტის შექმნას და მის ინტერნაციონალიზაციას, სახვითი ხელოვნების სექტორში მოღვაწე ორგანიზაციების მდგრად განვითარებას.

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 22-მა აპლიკანტმა, დაფინანსდა 7 პროექტი:
 

 • შოთა ბოსტანიშვილის, ელენ სუხიტაშვილის და ელენე ჩანტლაძის გამოფენა და პუბლიკაციები - 15,000 ლარი;
 • ოქსიჯენი - 20,000 ლარი;
 • ნაცნობი-უცნობი ქართული მოდერნიზმი და ავანგარდი, 1910-1930-იანი წლები (ვებგვერდი) - 12,000 ლარი;
 • ინტერდისციპლინარული სახელოსნო ქალებისთვის - 20,000 ლარი;
 • მდინარის მაგიური ბაღი - 20,000 ლარი;
 • დაახლოებით ერთ სიმაღლეზე - 15,300 ლარი;
 • სინთეზის ზღვარზე - 12,000 ლარი;
 • თემო მაჭავარიანის რეტროსპექტიული გამოფენა - 5,700 ლარი.
 

ხელოვანთა მობილობა 

15 თებერვალი - 15 ნოემბერი
 
კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ხელოვანების და სახელოვნებო სექტორში მოღვაწე პროფესიონალების მობილობას, პროფესიულ განვითარებასა და მათი წარმოებული პროდუქტის ინტერნაციონალიზაციას.

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 21-მა აპლიკანტმა, დაფინანსდა 10 ხელოვანი:

 

 • თამთა თავდიშვილი - 3,683 ლარი;
 • გიორგი მარგველაშვილი - 3,683 ლარი;
 • გვანცა ჯიშკარიანი - 2,758.08 ლარი;
 • ელენე მარგველაშვილი - 2,400 ლარი;
 • კონსტანტინე კალანდაძე - 2,400 ლარი;
 • მიხეილ სულაკაური - 1,399.61 ლარი;
 • ილია ზაუტაშვილი - 4,973 ლარი;
 • მაიკო ჯამბაზიშვილი - 4,997 ლარი;
 • გიორგი თავართქილაძე - 2,426 ლარი;
 • ხათუნა ხაბულიანი - 4,950 ლარი.
 

კონკურსი ახალგაზრდა ხელოვანთათვის BoCs Art რეზიდენციაში (კოზენცა, იტალია) მონაწილეობისთვის. 

15 თებერვალი - 15 მარტი

კონკურსის ამოცანაა ვიზუალური და საშემსრულებლო ხელოვნების დარგში მომუშავე ახალგაზრდა ქართველი ხელოვანების ხელშეწყობა იტალიის ქალაქ კოზენცაში, BoCs Art რეზიდენციაში მონაწილეობისთვის. 

კონკურსის ფარგლებში, იტალიაში გაემგზავრა 11 ახალგაზრდა ხელოვანი.
 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ მიმაგრებული ფაილი