სიახლეები - კონკურსი - შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება

კონკურსი - შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება

30.04.2020
სსიპ „შემოქმედებითი საქართველო“ აცხადებს კონკურსს „შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება“
 
დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია 2020 წლის 10 თებერვლიდან 1 ივნისის ჩათვლით, თბილისის დროით 18:00 საათამდე;
საპროექტო განაცხადი და სხვა სავალდებულო დოკუმენტაცია უნდა გაიგზავნოს ელ. ფოსტაზე - сompetition@creativegeorgia.ge, წერილის სათაურის ველში აუცილებლად უნდა მიეთითოს კონკურსის აბრევიატურა: CIDEV-2020;

კონკურსის ფარგლებში გათვალისწინებული პროექტების/ღონისძიებების დაწყების თარიღია არაუადრეს  2020 წლის 15 ივლისი.

იმ პირებს, რომლებსაც უკვე შემოტანილი აქვთ საკონკურსო განაცხადები, შესაძლებლობა ეძლევათ, 2020 წლის 1 ივნისის ჩათვლით,  წარმოადგინონ ახალი საკონკურსო განაცხადი  ან დაზუსტებული აპლიკაცია.

უპირატესობა მიენიჭება იმ საკონკურსო განაცხადებს, რომელებიც პასუხობენ პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოში და ზოგადად მსოფლიოში შექმნილ ვითარებას და დადგენილ შეზღუდვებს და ითვალისწინებენ ინოვაციურ მიდგომებს (მათ შორის ცალკეული პროექტების დისტანციური საშუალებებით განხორცილების შესაძლებლობას).

გამარჯვებულ პროექტებზე გადაწყვეტილებას იღებს სსიპ „შემოქმედებითი საქართველოს“ დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი საკონკურსო კომისია, 2020 წლის 1 ივლისამდე;

კონკურსის შედეგები ქვეყნდება სსიპ შემოქმედებითი საქართველოს ვებ-გვერდზე - creativegeorgia.ge, კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში;

გამარჯვებულ აპლიკანტებთან ხელშეკრულებები ფორმდება კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა;

ყველა პროექტი უნდა დასრულდეს და საბოლოო ფინანსური და შინაარსობრივი ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2020 წლის 1 დეკემბრისა.
კონკურსთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: competition@creativegeorgia.ge ან  ngadilia@creativegeorgia.ge 

კონკურსი ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიცირებით და მხარდაჭერით.