სიახლეები - კონკურსი - თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალები

კონკურსი - თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალები

30.04.2020
სსიპ „შემოქმედებითი საქართველო“ აცხადებს კონკურსს „თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალები“

დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია 2020 წლის 1 ივნისის ჩათვლით, თბილისის დროით 18:00 საათამდე;საპროექტო განაცხადი და სხვა სავალდებულო დოკუმენტაცია უნდა გაიგზავნოს ელ. ფოსტაზე -  сompetition@creativegeorgia.ge, წერილის სათაურის ველში აუცილებლად უნდა მიეთითოს კონკურსის აბრევიატურა: FESD-2020;

კონკურსის ფარგლებში გათვალისწინებული პროექტების/ღონისძიებების დაწყების თარიღია არაუადრეს  2020 წლის 15 ივლისი. 

იმ პირებს, რომლებსაც უკვე შემოტანილი აქვთ საკონკურსო განაცხადები, შესაძლებლობა ეძლევათ, 2020 წლის 1 ივნისის ჩათვლით,  წარმოადგინონ ახალი საკონკურსო განაცხადი  ან დაზუსტებული აპლიკაცია.

უპირატესობა მიენიჭება იმ საკონკურსო განაცხადებს, რომელებიც პასუხობენ პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოში და ზოგადად მსოფლიოში შექმნილ ვითარებასა და დადგენილ შეზღუდვებს და ითვალისწინებენ ინოვაციურ მიდგომებს (მათ შორის ცალკეული პროექტების დისტანციური საშუალებებით განხორცილების შესაძლებლობას).

გამარჯვებულ პროექტებზე გადაწყვეტილებას იღებს სსიპ „შემოქმედებითი საქართველოს“ დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე შექმნილი საკონკურსო კომისია 2020 წლის 1 ივლისამდე;

კონკურსის შედეგები ქვეყნდება სსიპ შემოქმედებითი საქართველოს ვებ-გვერდზე - creativegeorgia.ge, კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში;

ყველა პროექტი უნდა დასრულდეს და საბოლოო ფინანსური და შინაარსობრივი ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2020 წლის 1 დეკემბრისა.
 
გთხოვთ, გაეცნოთ კონკურსის წესებს და პირობებს

გადმოსაწერი და შესავსები საკონკურსო დოკუმენტაცია:

განაცხადის ფორმა

ბიუჯეტის ფორმა

პროექტში მონაწილეობის თანხმობის წერილის ფორმა

პროექტის ანგარიშის წარმოდგენის განცხადების ფორმა

პროექტის შინაარსობრივი ანგარიშის ფორმა

კონკურსთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: competition@creativegeorgia.ge ან  ngadilia@creativegeorgia.ge  

კონკურსი ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიცირებით და მხარდაჭერით.