სიახლეები - შემოქმედებითი ნაპერწკალი

შემოქმედებითი ნაპერწკალი

29.10.2018
ხუთმა განაცხადმა კონსორციუმებიდან, მათ შორის ორმა შემოქმედებითი საქართველოს მონაწილეობით, მოიპოვა ფონდ „შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“ ჯილდო. ვულოცავთ:


- შემოქმედებითი საქართველოს, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის და Advantage Creative-ის კონსორციუმს;
- შემოქმედებითი საქართველოს და University of East Anglia კონსორციუმს;
- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და Keele University-ის კონსორციუმს;
- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვანო სარაჯიშვილის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის და University of Essex-ის კონსორციუმს;
- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და University of the West of England in Bristol კონსორციუმს.
ინფორმაცია პროგრამის შესახებ ჩვენს ვებგვერდზე

ინფორმაცია პროგრამის შესახებ ბრიტანეთის საბჭოს ვებგვერდზე