სიახლეები - ბიზნეს განვითარების პროგრამა

ბიზნეს განვითარების პროგრამა

23.01.2019
2018 წ. - კონკურსები “შემოქმედებით ესტონეთსა” და CBC Georgia-თან თანამშრომლობით

გაიმართა შემოქმედებითი ბიზნესგანვითარების კონკურსები - თიმლაბები, საქართველოს 3 ქალაქში, თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში (საერთო ჯამში
დატრენიგდა 100-მდე ადამიანი).

2019 წ. - სემინარები და კონკურსები “შემოქმედებით ესტონეთსა” და CBC Georgia-თან თანამშრომლობით
 
დაგეგმილია შემოქმედებითი და ინოვაციური იდეების გენერირების სემინარები - ინოლაბებისა და ბიზნესგანვითარების კონკურსები - თიმლაბები, თბილისში და საქართველოს რეგიონებში, (საერთო ჯამში 13-მდე დასახლება).