სიახლეები - სტრატეგიული დაგეგმვის ონლაინ კურსი

სტრატეგიული დაგეგმვის ონლაინ კურსი

20.04.2017
ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა  გთავაზობთ სტრატეგიული დაგეგმვის ონლაინ კურსს კულტურის მენეჯერებისთვის. დევიდ პერიში, კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების სფეროს სპეციალისტი, გიამბობთ, როგორ უნდა შეინარჩუნოთ ბალანსი შემოქმედებასა და ბიზნესს შორის. რეალური შემთხვევების და მაგალითების განხილვის გზით, თქვენ ისწავლით, როგორ გამოიკვლიოთ ბაზარი, შეაფასოთ ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი მხარეები, აგრეთვე შეიტყობთ, როგორ დაიმკვიდროთ საკუთარი ნიშა. კურსი შედგება 5 ლექციისგან. მოკლე ტესტის გავლის შემდეგ შეძლებთ სერტიფიკატის მიღებას.


კურსის გასავლელად იხ. ბმული