სიახლეები - თანამშრომლობის ხელშეკრულება ბრიტანეთის საბჭოსთან

თანამშრომლობის ხელშეკრულება ბრიტანეთის საბჭოსთან

19.07.2018
შემოქმედებით საქართველოსა და ბრიტანეთის საბჭოს შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულება გაფორმდა. ორგანიზაციები აქტიურად თანამშრომლობენ შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორში საგანმანათლებლო მიმართულებით.

აღნიშნული ხელშელკრულების ფარგლებში, ინგლისურიდან ქართულ ენაზე ითარგმნება ნესტას შემოქმედებითი მეწარმეობის ინსტრუმენტთა კრებული, რომელიც დაინტერესებულ პირებს დაეხმარება შემოქმედებითი საწარმოს​ განვითარებისთვის საჭირო ცოდნის მიღებაში.