• სიახლეები
  • „კულტურული გამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის“ კონვენციის საერთაშორისო ფონდში წარდგენისა და მათი დაფინანსების მიზნით განაცხადების მიღება დაიწყო!

„კულტურული გამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის“ კონვენციის საერთაშორისო ფონდში წარდგენისა და მათი დაფინანსების მიზნით განაცხადების მიღება დაიწყო!

„კულტურული გამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის“ კონვენციის საერთაშორისო ფონდში წარდგენისა და მათი დაფინანსების მიზნით განაცხადების მიღება დაიწყო!

„კულტურული გამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის“ კონვენციის საერთაშორისო ფონდში პროექტის წარდგენისა და დაფინანსების მიზნით განაცხადების მიღება დაიწყო!

 

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება: 

  • საჯარო ინსტიტუციებს, უფლებამოსილი ქვეყნებიდან (განვითარებადი ქვეყნები, 2005 წლის კონვენციის მხარეები).

 

  • არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უფლებამოსილი ქვეყნებიდან (განვითარებადი ქვეყნები, 2005 წლის კონვენციის მხარეები)

 

  • 2005 წლის კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში რეგისტრირებულ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს

 

აპლიკაციის წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 15 ივნისი (შუადღის 12:00 საათი, პარიზის დრო)

დამატებითი ინფორმაციისთვის, ასევე აპლიკაციის შესავსებად გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-გვერდს: 

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply?fbclid=IwAR2htw6CH-4scxCI3uCw4L7ESYvayp0W0qi2RiNZ-yZMTJtr1slUS0HxLSY