პუბლიკაციები - ლექციები

ლექცია 1 კულტურის განსაზღვრა & ლექცია 2 კულტურის როლი
ლექცია 1 კულტურის განსაზღვრა & ლექცია 2 კულტურის როლი

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის „კულტურა და კრეატიულობა“ კურსი 

იხილეთ სრულად

ლექცია 3 კულტურა, კონფლიქტები და დიალოგი & ლექცია 4 კრეატიული ეკონომიკა
ლექცია 3 კულტურა, კონფლიქტები და დიალოგი & ლექცია 4 კრეატიული ეკონომიკა

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის „კულტურა და კრეატიულობა“ კურსი 

იხილეთ სრულად

ლექცია 5 კულტურული და კრეატიული ინდუსტრიები & ლექცია 6 ურბანული კრეატიულობა
ლექცია 5 კულტურული და კრეატიული ინდუსტრიები & ლექცია 6 ურბანული კრეატიულობა

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის „კულტურა და კრეატიულობა“ კურსი 

იხილეთ სრულად

ლექცია 7 მასობრივი და მაღალი ხელოვნება
ლექცია 7 მასობრივი და მაღალი ხელოვნება

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის „კულტურა და კრეატიულობა“ კურსი 

იხილეთ სრულად


მეორე ლექცია: პარტნიორობები
მეორე ლექცია: პარტნიორობები

„შემოქმედებითი ევროპის“ ონლაინ კურსი

იხილეთ სრულად

მესამე ლექცია: წარმატების ფაქტორები
მესამე ლექცია: წარმატების ფაქტორები

„შემოქმედებითი ევროპის“ ონლაინ კურსი

იხილეთ სრულად

პირველი ლექცია: შერჩევის კრიტერიუმები
პირველი ლექცია: შერჩევის კრიტერიუმები

„შემოქმედებითი ევროპის“ ონლაინ კურსი

იხილეთ სრულად

რეგისტრაცია და სააპლიკაციო პაკეტი
რეგისტრაცია და სააპლიკაციო პაკეტი

„შემოქმედებითი ევროპის“ ონლაინ კურსი

იხილეთ სრულად

შეთავაზების წერის კურსი - ლექცია 1. როგორ მოვემზადოთ კარგი საპროექტო განაცხადის დასაწერად
შეთავაზების წერის კურსი - ლექცია 1. როგორ მოვემზადოთ კარგი საპროექტო განაცხადის დასაწერად

პროექტის მიზნების, ამოცანების და მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრა, პარტნიორების მოძებნა და ხარისხიანი განაცხადების შედგენა.

იხილეთ სრულად

შეთავაზების წერის კურსი - ლექცია 2. როგორ განვსაზღვროთ პრობლემები, პროექტის მიზნები, საერთო ამოცანები და შედეგები
შეთავაზების წერის კურსი - ლექცია 2. როგორ განვსაზღვროთ პრობლემები, პროექტის მიზნები, საერთო ამოცანები და შედეგები

პროექტის მიზნების, ამოცანების და მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრა, პარტნიორების მოძებნა და ხარისხიანი განაცხადების შედგენა.

იხილეთ სრულად

შეთავაზების წერის კურსი - ლექცია 3. „მცნებები“საპროექტო განაცხადის დასაწერად
შეთავაზების წერის კურსი - ლექცია 3. „მცნებები“საპროექტო განაცხადის დასაწერად

პროექტის მიზნების, ამოცანების და მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრა, პარტნიორების მოძებნა და ხარისხიანი განაცხადების შედგენა.

იხილეთ სრულად

შეთავაზების წერის კურსი - მნიშვნელოვანი საკითხების ჩამონათვალი
შეთავაზების წერის კურსი - მნიშვნელოვანი საკითხების ჩამონათვალი

პროექტის მიზნების, ამოცანების და მოსალოდნელი შედეგების განსაზღვრა, პარტნიორების მოძებნა და ხარისხიანი განაცხადების შედგენა.

იხილეთ სრულად

შემოქმედებითი მეწარმეობის სახელმძღვანელო 2016
შემოქმედებითი მეწარმეობის სახელმძღვანელო 2016

დოკუმენტი შექმნილია ბრიტანეთის საბჭოსა და Nesta-ს მიერ

იხილეთ სრულად