პუბლიკაციები - ლექციები - ლექციების კურსი - ამბის თხრობა რეკლამაში

ლექციების კურსი - ამბის თხრობა რეკლამაში

ლექციების კურსი - ამბის თხრობა რეკლამაში
კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ესმის ამბის თხრობის ღირებულება რეკლამაში, ასევე მოღვაწეობს დიზაინის, მარკეტინგში, რეკლამის ან შემოქმედებით ინდუსტრიებში. 

პროგრამას უძღვებიან ალან პარკერი, პეტერ სოუტერი, გერი ჰოფი, ალ მაკქუიში. გაიზიარეთ მათი გამოცდილება ამბის შექმნაში, ბრენდინგში, მის ღირებულებებში და სხვა. 

კურსი გრძელდება 4 კვირის განმავლობაში, და მოიცავს შემდეგ თემებს:

- თხრობის ასპექტები;
- ბრენდირება ამბის თხრობის გავლით;
- მაყურებელთან კომუნიკაცია და ჩართულობა;
- მესიჯის განსაზღვრა და მიწოდება;

თეორიული და პრაქტიკული დავალებები კურსის განმავლობაში გაგრძედება და მოწოდებული იქნება კომპანია D&AD’-ის წარმატებული და შექმოემდებითი მაგალითები. 

სრული კურსის გასავლელად ეწვიეთ ვებ-გვერდს - https://www.futurelearn.com/courses/brand-storytelling