პუბლიკაციები - ლექციები - შემოქმედებითი მეწარმეობის სახელმძღვანელო 2016

შემოქმედებითი მეწარმეობის სახელმძღვანელო 2016

შემოქმედებითი მეწარმეობის სახელმძღვანელო 2016
სახელმძღვანელო განკუთვნილია იმ პირებისათვის ვინც არის შემოქმედებითი და სურს საკუთარი შემოქმედებითი ბიზნესის დაწყება. დოკუმენტი შექმნილია ბრიტანეთის საბჭოსა და Nesta-ს მიერ ინგლისურ ენაზე და გამოცემულია 2016 წელს. 

შემოქმედებითი მეწარმეობის უნარების განვითარება საჭიროა შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისათვის. დოკუმენტი დაეხმარება მეწარმეებს ბიზნეს გეგმის ჩამოყალიბებასა და მათ განვითარებაში, მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრასა და ბიზნესის მართვაში. 

დოკუმენტში თეორიული მასალების გარდა, თავმოყრილია შემოქმედებითი მეწარმეობის წარმატებული მაგალითები. 

სახელმძღვანელოს გადმოსაწერად იხილეთ ვებ-გვერდი