პუბლიკაციები - სახელმძღვანელოები

შემოქმედებითი ინდუსტრიები - გავლენა დასაქმებაზე
შემოქმედებითი ინდუსტრიები - გავლენა დასაქმებაზე

დიდი ბრიტანეთის კულტურის, მედიისა და სპორტის დეპარტამენტის სტატისტიკური კვლევა. 2015

იხილეთ სრულადშემოქმედებითი ინდუსტრიების გააზრება
შემოქმედებითი ინდუსტრიების გააზრება

კულტურის სტატისტიკა სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის შესაქმნელად

იხილეთ სრულად