პუბლიკაციები - სახელმძღვანელოები - ეკონომიკური კონტრიბუცია შემოქმედებით ინდუსტრიებში

ეკონომიკური კონტრიბუცია შემოქმედებით ინდუსტრიებში

ეკონომიკური კონტრიბუცია შემოქმედებით ინდუსტრიებში

ანგარიში მომზადებლია იუნესკოს სტატისტიკის ინსტიტუტის მიერ; რედაქტორი კრისტინა მიკიჩი - ბელგრადის თანამედროვე ბიზნესის სკოლა; 
დოკუმენტი სწავლობს მეთოდოლოგიური გზების გამოყენებით ეკონომიკის წვლილს შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებაში; მიმოხილულია ევროპის, ჩრდილო და ლათინური ამერიკის, აზია-წყნარი ოკეანის და აფრიკის ტერიტორიები - შემოქმედებითი ინდუსტრიების კვლევა ეკონომიკის განვითარებისთვის. 
დიდი ხნის განმავლობაში შემოქმედებითი ინდუსტრიები როგორც ეკონომიკური სარგებლის ფენომენი არ იყო კვლევის ობიექტი. თუმცა, 1990-იან წლებში განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკურმა მაჩვენებელმა მკვეთრად გაუსვა ხაზი კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების როლს ქვეყნის მზარდ ეკონომიკაში. კვლევაში მოცემულია სტატისტიკური მაჩვენებლები თუ როგორ გავლენას ახდენს შემოქმედებითი ინდუსტრიები დასაქმების, ბიზნეს აქტივობის თუ ეკონომიკის მაჩვენებლებზე. 

დოკუმენტის სანახავად ეწვიეთ ბმულს - http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-the-economic-contribution-of-cultural-industries-a-review-and-assessment-of-current-methodological-approaches-en_1.pdf