პუბლიკაციები - სახელმძღვანელოები - შემოქმედებითი ინდუსტრიები - გავლენა დასაქმებაზე

შემოქმედებითი ინდუსტრიები - გავლენა დასაქმებაზე

შემოქმედებითი ინდუსტრიები - გავლენა დასაქმებაზე
დოკუმენტში მოცემულია თუ რა გავლენა იქონია შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებამ დიდ ბრიტანეთში, რამდენად გაიზარდა დასაქმებულთა რიცხვი და ნიშნავს ეს თუ არა დადებით ცვლილებას. 

კვლევა ჩატარებულია დიდი ბრიტანეთის კულტურის, მედიისა და სპორტის დეპარტამენტის ინიციატივით და გვიჩვენებს დიდი ბრიტანეთის ანალიზს. ამას გარდა, კვლევაში შესწავლილია შემოქმედებითი ინდუსტრიების წილი ეკონომიკურ განვითარებაში, რომელიც სწავლობს სამ ძირითად მიმდინარეობას: შემოქმედებითი ინდუსტრიები; შემოქმედებითი ეკონომიკა; შემოქმედებითი ოკუპაცია(საქმიანობა). 

კვლევაში მიმოხილულია შემოქმედებითი ინდუსტრიების გავლენა და გენდერის, გეოგრაფიული, ეთნიკური, კვალიფიკაციური თავისებურებები. 

იხილეთ სრული დოკუმენტი - https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439714/Annex_C_-_Creative_Industries_Focus_on_Employment_2015.pdf