პუბლიკაციები - სახელმძღვანელოები - შემოქმედებითი ინდუსტრიების გააზრება

შემოქმედებითი ინდუსტრიების გააზრება

შემოქმედებითი ინდუსტრიების გააზრება
დოკუმენტი "კულტურის სტატისტიკა სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის შესაქმნელად" შემუშავებულია იუნესკოსა (UNESCO) და განსხვავებული კულტურის საერთაშორისო ალიანსის (Global Alliance for Cultural Diversity) ხელმძღვანელობით. 

იგი მოიცავს შემდეგ თემებს:
1. კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიები;
2. საერთაშორისო კვლევები და იუნესკოს მანდატი;
3. ეროვნული სტატისტიკა და განვითარების აღწერა (mapping).

შემოქმედებითი ინდუსტრიები სულ უფრო აქტუალური ხდება პოსტ-ინდუსტრიულ ეკონომიკაში. არამარტო სამუშაოების ზრდა, არამედ ეს თემა კულტურული იდენტობის განმსაზღვრელადაც შეიძლება მოვიხსენიოთ. ბოლო ათწლეულებში რამდენიმე სახელმწიფომ შეამჩნია შემოქმედებითი იდნუსტრიების პოტენციალი და მათი განსაკუთრებული განვითარება და ხელშეწყობა დაიწყო.  ბევრმა მკვლევარმა ყურადღება სწორედ ამ უკანასკნელს მიაპყრო და დაიწყო შესწავლა, ანალიზი და გაცნობიერება კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების გავლენა ეკონომიკურ განვითარებაზე. თუმცა უმეტეს წილად, განვითარებადი ქვეყნის ხელისუფალნი ამ სექტორს მაინც ბევრ სირთულეს უკავშირებენ და უგუველებყოფენ მათ ხელშეწყობას სახელმწიფო დონეზე.  

დოკუმენტის ენა არის ინგლისური.

სრული დოკუმენტი იხილეთ - http://portal.unesco.org/culture/es/files/30297/11942616973cultural_stat_EN.pdf/cultural_stat_EN.pdf