პუბლიკაციები - კვლევები - სოციალური გავლენის მქონე ხელოვნების პროექტების მართვა

სოციალური გავლენის მქონე ხელოვნების პროექტების მართვა

სოციალური გავლენის მქონე ხელოვნების პროექტების მართვა
სოციალური გავლენის მქონე ხელოვნების პროექტების მართვა - ეს არის წიგნი სტუდენტებისთვის, დაინტერესებული პირებისა და მკვლევრებისთვის. წიგნი გამოიცა ევროპული კომისიის ხელშეწყობით და მასში საუბარია ხელოვნების პროექტების შექმნისა და მართვის ძალაზე, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ინდივიდები თუ საზოგადოება. წიგნი გვთავაზობს ინსტრუმენტებსა და კონკრეტული შემთხვევის შესწავლას, რათა ახსნას, როგორ მოვახდინოთ ზეგავლენა და წამოვჭრათ ახალი კითხვები.
წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს, რომლის მიზანია არა პირდაპირ გასცეს კითხვებზე პასუხი, არამედ უჩვენოს გზა სტუდენტებსა და პრაქტიკოსებს, რომ თავად ისწავლონ და გაიკვლიონ საკუთარი გზა სოციალური ზეგავლენის მქონე ხელოვნების პროექტების მართვისკენ.

გადმოწერეთ წიგნი "სოციალური გავლენის მქონე ხელოვნების პროექტების მართვა"