პუბლიკაციები - კვლევები - The BECC-ის სახელმძღვანელო კულტურული ცენტრების პროფესიონალებისთვის და არა მხოლოდ!

The BECC-ის სახელმძღვანელო კულტურული ცენტრების პროფესიონალებისთვის და არა მხოლოდ!

The BECC-ის სახელმძღვანელო კულტურული ცენტრების პროფესიონალებისთვის და არა მხოლოდ!
ყოველდღიურად მომსწრე ვხდებით ჩვენს გარშემო მიმდინარე დინამიკური ცვლილებების, რომლებიც გამოწვეულია სოციალური თუ ეკონომიკური გამოწვევებით. ახლა ისე ძლიერ განვიცდით გლობალური ფაქტორების გავლენას, ვიდრე არასდროს;
სწორედ ამიტომ კულტურის მენეჯერებმა უნდა იმუშავონ ერთად, რათა შეიმუშავონ უნარჩვევები, რომლებიც ხელს შეუწყობს შესწავლის პროცესის გაუმჯობესებასა და  პირდაპირი პასუხის გაცემას ყოველდღიურ დინამიკაზე. ვთვლით, რომ კოლექტიური ძალისხმება გაცილებით ეფექტურია ტრანსნაციონალურ დონეზე, როგორც ინოვაციური მიდგომა, როელიც ყალიბდება განსხავავებული კულტურული კუთვნილების პროფესიონალებს შორის აზრთა მიმოცვლით.
თუკი გადაწყვეთ, რომ წახვიდეთ საზღვარგარეთ, The BECC-ის სახელმძღვანელო გაგიწევთ გიდობას პროექტების დაგეგმვასა და წარმატების მიღწევაში.


The BECC-ის სახელმძღვანელო კულტურული ცენტრების პროფესიონალებისთვის და არა მხოლოდ!