პუბლიკაციები - კვლევები - ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტომ 2016 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა

ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტომ 2016 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა

ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტომ 2016 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა
ბია – ბიზნეს ინფორმაციის სააგენტო მასში შემავალი 31,400 კომპანიის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2016 წლის ანგარიშს აქვეყნებს.

ბიზნესის წარმომადგენლებს ბიას მონაცემების საფუძველზე შეუძლიათ აწარმოონ ბაზრის კვლევა, სექტორული ანალიზი და სხვა. მეთოდოლოგია, რომელსაც ბია იყენებს კომპანიების დაამტებისას, პროპორციულად ასახავს საქართველოში მიმდინარე დარეგისტრირებული კომპანიების რაოდენობას, რაც გულისხმობს, რომ ბიას ბაზაზე ჩატარებული ბაზრის ანალიზი შეესაბამება რეალურ სურათს.

იხ. ანგარიშის ელექტრონული ვერსია 
​დოკუმენტის ენა - ინგლისური