პუბლიკაციები - კვლევები - კულტურა და შემოქმედებითი ინდუსტრიები ევროპაში

კულტურა და შემოქმედებითი ინდუსტრიები ევროპაში

კულტურა და შემოქმედებითი ინდუსტრიები ევროპაში
კვლევა "კულტურა და შემოქმედებითი ინდუსტრიები ევროპაში" ჩაატარებულია ევროპის შემოქმედებითი ბიზნესის გაერთიანების მიერ (ECBN).

ბოლო წლების მონაცემებით შემოქმედებითი ინდუსტრია მნიშნველოვან როლს თამაშობს ევროპის ეკონომიკაში და წამყვანი ადგილი უკავია სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისითაც . 
როგორც დოკუმენტი აღწერს, კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების დანამატი 558 მილიარდი ევრო შიდა პროდუქტზე (4.4% ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტის) და მოიცავს 3.8%  სამუშაო ადგილების წილს ევროკავშირში.

კვლევაში განხილულია სამომავლო ნაბიჯები ამ სფეროს განსავითარებლად და ინდუსტრიების მდგრადობის შესანარჩუნებლად. 

​დოკუმენტის ენა - ინგლისური
იხილეთ კვლევა - http://ecbnetwork.eu/wp-content/uploads/2015/07/ECBN_manifesto-20151.pdf