პუბლიკაციები - კვლევები - კულტურის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების პირველი მეფინგი

კულტურის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების პირველი მეფინგი

კულტურის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების პირველი მეფინგი
კვლევაში მიმოხილულია შემოქმედებითი ინდუსტრიები 11 მიმართულებით: რეკლამა, არქიტექტურა, ლიტერატურა, ვიდეოთამაშები, მუსიკა, კინო, გამომცემლობა, სამაუწყებლო (ტელევიზია, რადიო), ვიზუალური ხელოვნება, საშემსრულებლო ხელოვნება. 

მიმოხილულია შემოქმედებითი ინდუსტრიების წილი ეკონომიკურ განვითარებასა და დასაქმებაში 5 რეგიონის მიხედვით. 
​დოკუმენტის ენა - ინგლისური