პუბლიკაციები - კვლევები - შემოქმედებითი ეკონომიკის ანგარიში 2013

შემოქმედებითი ეკონომიკის ანგარიში 2013

შემოქმედებითი ეკონომიკის ანგარიში 2013
ათასწლეულის განვითარების ფარგლებში გაეროს ლიდერები მუშაობენ კულტურის პოტენციალის განვითარებაზე. კვლევა მოიცავს შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკურ წილს, რომელიც ავითარებს ინოვაციებსა და შემოქმედებითობას. 

შემოქმედებითი ეკონომიკა დღეს ერთ-ერთი წამყვანი დარგია მსოფლიოში. ინდივიდუალური და გუნდური შემოქმედებითობა ამ ინდუსტრიის მთავარი ასპექტია. კვლევაში აღწერილია შემოქმედებითი ეკონომიკის გავლენა სოციუმსა და ჩვენს საუკუნეზე.

დოკუმენტის ენა: ინგლისური
ანგარიში იხილეთ - http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf