პუბლიკაციები - კვლევები - შემოქმედებითი ჰაბები: ახალი ეკონომიკის გააზრება

შემოქმედებითი ჰაბები: ახალი ეკონომიკის გააზრება

შემოქმედებითი ჰაბები: ახალი ეკონომიკის გააზრება
შემოქმედებითი სივრცეებისა და საზოგადოებების დინამიკური ეკოსისტემა განვითარდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში.

ანგარიში შეიქმნა, რათა უკეთ გავიგოთ შემოქმედებითი სივრცეებისა და საზოგადოებების განსხვავებული ღირებულებები, მიმდინარე პროცესები და მოტივაცია, ხოლო შემდეგ გავაანალიზოთ საუკეთესო გზები მათ მხარდასაჭერად და სტიმულის მისაცემად უფრო ფართო შემოქმედებითი ეკონომიკის განვითარებისთვის.


შემოქმედებითი ჰაბები: ახალი ეკონომიკის გააზრება