პუბლიკაციები - კვლევები - შემოქმედებითი ინდუსტრიების ანალიზი მსოფლიო თანამშრომლობის გავნითარებისთვის

შემოქმედებითი ინდუსტრიების ანალიზი მსოფლიო თანამშრომლობის გავნითარებისთვის

შემოქმედებითი ინდუსტრიების ანალიზი მსოფლიო თანამშრომლობის გავნითარებისთვის
კვლევა "შემოქმედებითი ინდუსტრიების ანალიზი მსოფლიო თანამშრომლობის განვითარებისთვის" ჩატარებულია 2013 წელს, ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელობით.
დოკუმენტის ავტორები: კრისტინა დერვოჟედა, ფაბიან ნაგტეგალი, მარკ ლენგთონი და პეიუშ დატა, PwC Netherlands.
ენა: ინგლისური.

კვლევის საგანია წარმატებული მაგალითების შესწავლა შემოქმედებით ინდუსრტიებში,  "ევროპული თანამშრომლობის ობსერვატორია და წარამტებული პოლიტიკის ხელშეწყობა ევროპაში" და შემოქმედებითი ინდუსტრიების გარემო პირობების ანალიზი; თუ როგორ შეუძლიათ პოლიტიკის განმსაზღვრელ პირებს გავლენის მოხდენა შესაბამის პროცესებზე. ანალიზი მიზნად ისახავს მაქსიმალურად პრაქტიკული და გამოსაყენებელი რჩევების მიცემას შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისთვის ევროპულ ქვეყნებში.

იხილეთ დოკუმენტი - http://www.emergingindustries.eu/Upload/CMS/Docs/Creative_industries_FCs.pdf