პუბლიკაციები - კვლევები - შემოქმედებითი ინდუსტრიების ანგარიში 2016

შემოქმედებითი ინდუსტრიების ანგარიში 2016

შემოქმედებითი ინდუსტრიების ანგარიში 2016
შემოქმედებითი ინდუსტრიების ანგარიში მიჩიგანის შტატში დაფინანსდა ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური განვითარების ადმინისტრაციის მიერ. ანგარიში წარმოადგენს ეკონომიკური გავნითარების სტრატეგიას და შემოქმედებითი დასაქმებისა და ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდას. 
 
კვლევის ფოკუსი მიმართულია მონაცემთა ანალიზზე, მიჩიგანისა და ამეირკის სხვა შტატებს შორის კონკურენციის მონაცემების შესწავლასა და სახელმწიფო და რეგიონული შემოქმედებითი ინდუსტრიების წამყვანი მიმართულებების შეჯამებაზე. დოკუმენტში მოცემულია მაგალითები, სტრატეგიები და ინვესტიციების გაძლიერების გზები მიჩიგანის შემოქმედებით ინდუსტრიებში. 

დოკუმენტი იხილეთ - http://www.creativemany.org/wp-content/uploads/2016/03/Creative-State-MI-2016-Creative-Industries-Report.pdf