პუბლიკაციები - კვლევები - შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკური კონტრიბუცია

შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკური კონტრიბუცია

შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკური კონტრიბუცია
კვლევა ჩატარდა ორგანიზაცია TERA-ს თაოსნობით. პირველი ანგარიში 2010 წლის მარტში წარადგინეს, რომელიც შემოქმედებით ინდუსტრიებს ორ მთავარ მიმართულებად ყოფს:
-   წამყვანი შემოქმედებითი ინდუსტრიები;
- არაწამყვანი შემოქმედებითი ინდუსტრიები "დამოუკიდებელი ინდუსტრიები" და "არა მხარდამჭერი ინდუსტრიები;

წამყვანი შემოქმედებითი ინდუსტრიები მიმართულია მასიურ რეპროდუქციაზე, ექსპორტსა და გავრცელებაზე. წამყვანი ინდუსტრიები მოიცავს ფილმს და ვიდეოს, ვიდეოთამაშებს, მაუწყებლობას, მუსიკას, ლიტერატურასა და გამომცემლობებს. ორგანიზაცია TERA-მ ასევე დაამატა ძირითადი მიმართულებები შემოქმედებით ინდუსტრიებს, რომლებიც უშუალოდ ეკონომიკურ სარგებელზეა ორიენტირებული (კომპიუტერული ინჟინერია, ამობეჭდვის სერვისები, ინტერნეტ დისტრიბუცია და ა.შ.) 

დოკუმენტის ენა: ინგლისური
დოკუმენტის სანახავად ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი