პუბლიკაციები - კვლევები - შემოქმედებითი ინდუსტრიების გაძლიერება განვითარებისათვის

შემოქმედებითი ინდუსტრიების გაძლიერება განვითარებისათვის

შემოქმედებითი ინდუსტრიების გაძლიერება განვითარებისათვის
კვლევა "შემოქმედებითი ინდუსტრიების გაძლიერება გავინთარებისათვის ზამბიაში" მომზადებულია "შემოქმედებითი ინდუსტრიების გაძლიერების ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ACP აფრიკულ, კარიბის და წყნარი ოკეანიის ქვეყნებში. საპილოტე პროექტი დაფინანსებულია მეცხრე ევროპული განვითარების ფონდისა და ევროპის საბჭოს მიერ. 

წარმოდგენილი დოკუმენტი შეისწავლის ზამბიაში შემოქმედებითი ინდუსტრიების მოცემულ მდგომარეობას, ანგარიში ასევე იძლევა რეკომენდაციებს პოლიტიკის შემქმედელებისთვის, რათა დაგეგმონ სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა, რათა მიაღწიონ დასახულ გეგმას და შემოქმედებითი ინდუსტრიები აქციონ სამუშაოს შექმნის წყაროდ, ვაჭრობისა და განვითარების წინაპირობად. 

დოკუმენტის ენა: ინგლისური
იხ. კვლევა - http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/zm/zm054en.pdf