პუბლიკაციები - კვლევები - სიღნაღი კულტურისთვის

სიღნაღი კულტურისთვის

სიღნაღი კულტურისთვის
პუბლიკაცია მომზადდა და გამოიცა პროექტის „სიღნაღი კულტურისათვის“ ფარგლებში, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება“ (G-PAC) მხარდაჭერითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.

ავტორი: სათემო განვითარების ცენტრი (CDC), სათემო კავშირი „ნუკრიანი“ (CUN), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

თარიღი: 27.01.2014
ენა: ქართული

დოკუმენტის გადმოწერა