ბიენალე 2019 - ნაშუადღევს

23.11.2018


ვენეციის 58-ე ხელოვნების საერთაშორისო ბიენალზე ქართულ ეროვნულ პავილიონს პროექტი “REARMIRRORVIEW Simulation is Simulation, is Simulation, is Simulation…“ წარადგენს.

დამატებითი ინფორმაცია