კონკურსები - ჰეშთეგი

17.02.2019


ჰეშთეგის ეთერში შემოქმედებითი საქართველოს დირექტორი, ანა რიაბოშენკო საუბრობს გამოცხადებული კონკურსების შესახებ.

დამატებითი ინფორმაცია