კულტურის სტიმულირების საკანონმდებლო მექანიზმების მიმოხილვა და ეკონომიკური დასაბუთება

კულტურის სტიმულირების საკანონმდებლო მექანიზმების მიმოხილვა და ეკონომიკური დასაბუთება

“კულტურის სტიმულირების საკანონმდებლო მექანიზმების მიმოხილვა და ეკონომიკური დასაბუთება”, ნიკოლოზ ოსტაპენკო, 2022, შემოქმედებითი საქართველო, მომზადდა ევროკავშირის/იუნესკოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში

 

დოკუმენტის მიზანია სფეროში არსებული საერთაშორისო მოდელების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე შემოთავაზებულ იქნეს საქართველოსთვის საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილების მოდელი, რომელიც შექმნის კორპორაციების და საზოგადოების მხრიდან კულტურის მიმართულებით ფილანთროპიისა და ქველმოქმედების წახალისების ინსტიტუციურ ჩარჩოს.

 

გადმოიწერეთ კულტურის სტიმულირების საკანონმდებლო მექანიზმების მიმოხილვა და ეკონომიკური დასაბუთება