დაკავშირდი სერვისით სარგებლობისათვის აუცილებელია ავტორიზაცია

სექტორი
ქვესექტორი
პოზიცია
პროფილის სურათისახელისამუშაოს აღწერა 
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ "საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური“ 2010 წლის აპრილში შეიქმნა. სამსახურს ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უკავია ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში. ...
Microsoft Microsoft Corporation (commonly referred to as Microsoft or MS) is an American multinational technology company headquartered in Redmond, Washington, that develops, manufactures, licenses, supports an...

პარტნიორები