განვითარება - ვიდეო ლექციები - შემოქმედებითი ინდუსტრიები

შემოქმედებითი ინდუსტრიები

10.03.2017

ლექციას კითხულობს შემოქმედებითი ინდუსტრიების დამოუკიდებელი ექსპერტი ვოლტერ ამერიკა. იგი საუბრობს შემოქმედებითი აზროვნების გავლენის შესახებ სოციო-ეკონომიკურ ასპექტებზე და ხსნის თუ რატომ არის საჭირო შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა სახელმწიფო დონეზე;
ვოლტერი ყურადღებას ამახვილებს შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკურ სარგებელზე და კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობაზე და სუბსიდირების ხელშეწყობაზე. იგი ასევე საუბრობს ინდივიდუალურ გამოცდილებაზე და ადარებს ევროპისა და ამერიკის დამოკიდებულებებს. 


ვიდეო ლექცია ჩაწერილია TEDXEutropolis ფარგლებში.
სალექციო ენა - ინგლისური.