• სიახლეები
  • იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურულ კონკურსი

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურულ კონკურსი

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურულ კონკურსი

სსიპშემოქმედებითი საქართველო“, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ხელშეწყობით, აცხადებს  „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურულ კონკურსს

 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურული კონკურსის“  მიზანია საბავშვო ლიტერატურის განვითარების ხელშეწყობა, ქვეყანაში საგამომცემლო სექტორის მხარდაჭერა, ლიტერატურული პროცესების განვითარება, ქართველი ავტორების პოპულარიზაცია და ახალი, ნიჭიერი ავტორების აღმოჩენა. 

 

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

⁃   საქართველოში რეგისტრირებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს (გამომცემლებს/საგამომცემლო სახლებს);

⁃   საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირებს;

⁃   ნომინაციაზესაბავშვო ლიტერატურაში გაწეული ღვაწლისთვისგანაცხადის წარმოდგენის უფლება აქვთ მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს (გამომცემლებს/საგამომცემლო სახლებს) 

 

კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან შემდეგ ნომინაციებში:

⁃                საუკეთესო პოეტური წიგნი (გაიცემა ერთი პრემია);

⁃                საუკეთესო პროზაული წიგნი (გაიცემა სამი პრემია);

)   ყველაზე პატარებისთვის, 3 – 6 წელი;

)   პატარებისთვის, 7 – 12 წელი;

)   ყმაწვილებისთვის, 13 + .

⁃                 საუკეთესო ილუსტრირებული წიგნი (გაიცემა ორი პრემია);

)   ყველაზე პატარებისთვის, 3 – 6 წელი;

)   პატარებისთვის, 7 – 12 წელი;

⁃                საუკეთესო საბავშვო დრამატურგია (გაიცემა ერთი პრემია);

⁃                საუკეთესო დებიუტი (გაიცემა ერთი პრემია);

⁃                საუკეთესო ნათარგმნი საბავშვო/საყმაწვილო წიგნი (გაიცემა ერთი პრემია);

⁃                საბავშვო-საყმაწვილო ინოვაციური პროექტი (გაიცემა ერთი პრემია);

⁃                საბავშვო ლიტერატურაში გაწეული ღვაწლისთვის (გაიცემა ერთი პრემია)

 

თითოეულ ნომინაციაში პრემიის ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს (კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების გათვალისწინებით); 

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კონკურსანტმა საპროექტო განაცხადი უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ წინა (2022) წელს წიგნად გამოცემული ნაწარმოების შესაფასებლად - როგორც ელექტრონული ფორმით, ისე ნაბეჭდი წიგნის სახით, სამ ეგზემპლარად, სსიპშემოქმედებითი საქართველოსოფისში (მისამართი: . დოლიძის # 28), ხოლო ნომინაციაშისაუკეთესო საბავშვო დრამატურგიადასაბავშვო-საყმაწვილო ინოვაციური პროექტიკონკურსანტს მიეცემა შესაძლებლობა, პიესები და ინოვაციური პროექტები წარმოადგინოს მხოლოდ ელექტრონული ფორმით  ელ. ფოსტაზეdocs@creativegeorgia.ge; 

 

 

იხილეთ:

კონკურსის წესი და პირობები

დანართი N1-განცხადების ფორმა

დანართი N2-სააპლიკაციო ფორმა

 

 

საპროექტო განაცხადები მიიღება 2023 წლის 14 მარტიდან - 28 აპრილის 18:00 საათამდე;

 

საკონკურსო ნაწარმოებები ნაბეჭდი წიგნის სახით სსიპ „შემოქმედებითი საქართველოს“ ოფისში მიიღება საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადის დასრულებამდეყოველ პარასკევს, 15:00 საათიდან 17:00 საათამდე.

 

კონკურსთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში, ასევე იმ შემთხვევაში, თუ წარდგენილ განაცხადზე დასტური არ მიიღეთ ერთ სამუშაო დღეში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ელ. ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: mananasaladze@yahoo.com

საკონტაქტო ტელ: +995595474646