• სიახლეები
  • კონკურსის - „სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“ შედეგები

კონკურსის - „სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“ შედეგები

კონკურსის  - „სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“ შედეგები

კონკურსის -„სალიტერატურო პერიოდული ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში“ - შედეგები ცნობილია!

 

კონკურსი განხორციელდა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით

 

სსიპ შემოქმედებითი საქართველოს საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

სალიტერატურო ჟურნალიებგური“ 

ჟურნალიოლე“ 

საზოგადოებრივ-ლიტერატურული ჟურნალიაფინაჟი“ 

 

 

 

* კონკურსის მიზანია:

საქართველოს რეგიონებში სალიტერატურო პროცესების გააქტიურება და პოპულარიზაცია;

საგამომცემლო სექტორის მხარდაჭერა;

რეგიონული ლიტერატურული ჟურნალების საქმიანობის ხელშეწყობა;

თანამედროვე ქართველი ავტორების შემოქმედების პოპულარიზაცია და ახალინიჭიერი ავტორების აღმოჩენა;

 

სსიპშემოქმედებითი საქართველოსგუნდი ულოცავს გამარჯვებულებს და უსურვებს წარმატებას პროექტების განხორციელებაში!