მხარდაჭერის/თანადაფინანსების პროგრამა

მხარდაჭერის/თანადაფინანსების პროგრამა

სსიპ „შემოქმედებითი საქართველო“ ევროკავშირის პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპა 2021-2027“, MEDIA Training პლატფორმებში გამარჯვებული და 2022 წლის მიმდინარე რეზიდენტული ვორკშოფების მონაწილე ქართველი რეჟისორების, სცენარისტებისა და პროდიუსერებისათვის აცხადებს მხარდაჭერის (თანადაფინანსება) პროგრამას.

თანადაფინასების პროგრამა ქართველ ბენეფიციარ კინემატოგრაფისტებს აუნაზღაურებს სამოგზაურო (ტრანსპორტირების), საცხოვრებელ (საჭიროების შემთხვევაში) და დღიურ ხარჯებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმის ფარგლებში ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N 220 შესაბამისად.

 

აპლიკაციის ფორმა

ბიუჯეტის ფორმა

Creative Europe media training guide

Media Training ბენეფიციარების მხარდაჭერა