• სიახლეები
  • კონკურსი: საბავშვო ლიტერატურის მხარდაჭერა (თარგმნა, შექმნა)

კონკურსი: საბავშვო ლიტერატურის მხარდაჭერა (თარგმნა, შექმნა)

კონკურსი: საბავშვო ლიტერატურის მხარდაჭერა (თარგმნა, შექმნა)

 

სსიპ „შემოქმედებითი საქართველო“, საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტროს ხელშეწყობით, აცხადებს კონკურსს
- „საბავშვო ლიტერატურის მხარდაჭერა (თარგმნა, შექმნა)“
 
კონკურსი ხორციელდება საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტროს პროგრამის „კულტურის ხელშეწყობის“
პრიორიტეტის „ქართული წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობა“ ფარგლებში.
 

 

კონკურსის მიზანია:
-       ქართული საბავშვო სალიტერატურო პროცესების განვითარებისა და თანამედროვე ქართველი საბავშვო ავტორების მხარდაჭერა;
-       ქართულ ენაზე ახალი საბავშვო სალიტერატურო წიგნების შექმნა;
-       საბავშვო სალიტერატურო წიგნების თარგმნაროგორც ქართულ ენაზეასევექართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის მიზნითქართულიდან უცხო ენებზე;
 
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ:
 
ფიზიკურ პირებს და საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს (გამომცემლობებს / საგამომცემლო სახლებს), რომლებსაც გააჩნიათ აღნიშნულ სფეროში 
მუშაობის გამოცდილება. 
 
კონკურსანტებმა მოთხოვნილი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ  ელექტრონული ფორმითსაკონკურსო პირობებით დადგენილი ვადებისა და პირობების შესაბამისად
საპროექტო განაცხადის  ელექტრონული ფორმა და სხვა სავალდებულო დოკუმენტაცია უნდა გაიგზავნოს ელფოსტაზე -  docs@creativegeorgia.ge.
 
საპროექტო განაცხადები მიიღება ელექტრონული ფორმით 2024 წლის 13 მაისიდან-24 მაისის 18:00 სთ-მდე ;
 
პროექტის დასრულების თარიღი  განისაზღვრება არაუგვიანეს 2024 წლის 1 ნოემბრისა.
 
 იხილეთ:
კონკურსის წესი და პირობები
დანართი N1 - განცხადების ფორმა
დანართი N2 - საპროექტო განაცხადი
დანართი N3 - დაზუსტებული ინფორმაცია
დანართი N4 - შესრულების ანგარიში
 
კონკურსთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაშიასევე იმ შემთხვევაშითუ წარდგენილ განაცხადზე დასტური არ მიიღეთ ერთ სამუშაო დღეში
გთხოვთდაგვიკავშირდეთ ნომერზე +995 595 47 46 46, სამუშაო საათების განმავლობაში.